Urad vlade za informiranje
Urad vlade za informiranje

Slovenija - 10 let samostojnosti
Pot do samostojnosti
Slovenija - največji dosežki Slovencev
Praznovanje
Povezave

English

800-1000 postavitev knežjega kamna in vojvodskega prestola na Gosposvetskem polju (demokracija)
ok. 1000   Brižinski spomeniki, prvi znani slovenski in slovanski zapis v latinici
12. stol.   prevod korana v latinščino (Herman Koroški)
1490   najdba živega srebra v Idriji (spodbudila razvoj znanosti, medicine ...)
1550   Primož Trubar - prvi slovenski knjigi
1586   prevod Biblije (v tistem času 12. prevod na svetu)
17. stol.   Bloške smuči
1689   izid Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske (slovenska enciklopedija)
1793   Jurij Vega (logaritemske tablice)
1827   patentiran Resslov ladijski vijak (kot pomembnejše odkritje na slovenskih tleh)
1846 (1847)   Prešernove poezije (pomembno za slovenski jezik)
1879   Stefanov zakon o toplotnem sevanju -edini fizikalni zakon poimenovan po Slovencu
1929   Herman Potočnik - učbenik generaciji, ki je prodrla v vesolje

slovenske besede v drugih jezikih (dolina, polje, kras ....)

Vir: revija Slovenia Quaterly oz. MM,
Sandi Sitar: 100 slovenskih znanstvenikov